Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Juvan Autohuolto Oy
Puhelinnumero: 010 239 1550
Käyntiosoite: Pyydystie 1, 51900 JUVA
Rekisteristä vastaava henkilö: Pia Suhonen
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Pia Suhonen
Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaaseen, personoitu markkinointi

Rekisterin tietosisältö:

  • Asiakkaan nimi
  • Osoite, postinumero ja -toimipaikka
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Asiakasnumero
  • Asiakassuhteen hoitamiseen käytettävät markkinointiviestintätiedot
  • Asiakkaan tekemät ostokset, ajoneuvojen huoltohistoria
  • Ajoneuvotiedot


Säännönmukaiset tietolähteet:

  • Asiakkaan luovuttamat henkilötiedot
  • TraFi, ajoneuvon rekisterinumerolla haettu tieto

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Asiakastietoja ei luovuteta asiakasohjelman ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Yrityksemme käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

ATK-pohjainen asiakasjärjestelmä: Ainoastaan määrätyillä Juvan Autohuolto Oy:n henkilökunnalla ja toimeksiantosopimuksen mukaisilla yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää asiakasjärjestelmän tietoja. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Henkilökunta voi käyttää asiakasjärjestelmän tietoja vain tehtävän vaatimalla tavalla. Rekisteriä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat sitä toimenkuvassaan. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Järjestelmä on suojattu tietoturvajärjestelmällä ulkoisia uhkia vastaan.